Konferencje Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie


Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014”, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2014 r. w Lublinie.

Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014

W trakcie konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu zarówno stanu badań naukowych, jak i rozwiązań praktycznych w następujących obszarach tematycznych:

1. Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, katalogi i bibliografie on-line, księgarnie internetowe, e-książki, e-gazety/czasopisma i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy.

2. Budowa otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych.

3. Digitalizacja zasobów informacji i wiedzy.

4. Bibliometria i webometria.

5. Infobrokering.

6. Nauka 2.0.

7. Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą.

8. Kultura, nauka i edukacja w Internecie.

View Conference